Αφίσα του PF/SPK - εκτέθηκε στην αίθουσα του λαού της Αβάνας μετά από πρόσκληση εκ μέρους των Κουβανών διοργανωτών,
Γενάρη Μάρτιο 1995

Ο καπιταλισμός υπάρχει μονάχα μέσω της εκμετάλλευσης της αρρώστιας.
Ο ταξικός ανταγωνισμός τίθεται σήμερα
ή ως α-τομικοποιημένη αρρώστια προς την δημιουργία του ανθρώπινου γένος,
ή ως ιατρό-επαγγελματικός ειδικολογισμός
προς την τελική καταστροφή του.

Ως αποτέλεσμα των καπιταλιστικών
σχέσεων παραγωγής, η αρρώστια, στην
αναπτυγμένη μορφή της, ως διαμαρτυρία
της ζωής ενάντια στο Κεφάλαιο, είναι η επαναστατική δύναμη αυτή κάθε αυτή υπέρ
του ανθρώπου.

Η υγεία είναι μια βιολογιστικό-ναζιστική φαντασιοπληξία, η λειτουργία της οποίας
στα μυαλά των κερδοσκόπων της
αποβλάκωσης και των αποβλακωμένων
υφίσταται στην απόκρυψη του κοινωνικού προκαθορισμού και της κοινωνικής
λειτουργίας της αρρώστιας.

The West is dead /

Illness ever stays red !