Greek / Auf Griechisch ( ελληνικά )

Μόνο δυνάμει του Είναι – εν – τη – Αρρώστια  επιτυγχάνεται και το πράττειν.
Ισχυρός μέσα από την αρρώστια!

Το Sozialistisches Patientenkollektiv (SPK, 1970/71) - Σοσιαλιστική Κοινότητα Ασθενών - δεν έπαυσε ποτέ να υπάρχει και συνέχισε να επικρατεί όλο και περισσότερο, ακόμα και στις πιο δυσμενείς συνθήκες, ενώ όλα τα άλλα ρεύματα τα οποία είχαν θεωρηθεί τότε ‘πολύ περισσότερο επαναστατικά’ στο μεταξύ ή έχουν αποτύχει και τελειώσει ή έχουν συνθηκολογήσει.

Το SPK υπάρχει μονάχα ως SPK στο Patientenfront (Μέτωπο Ασθενών), SPK/PF(H).

Σημείωσε και πρόσεξε !
Το SPK

αλλά είχε και έχει σχέση με την αρρώστια εναντίον του ιατρό - καπιταλισμού.
Ήδη εκείνη την εποχή μόνο το SPK πήρε μια θετική στάση υπέρ της αρρώστιας. Καμία άλλη πολιτική ή σοσιαλιστική ή κομμουνιστική ή αναρχική ή μιλιταριστική ομάδα δεν ήταν πρόθυμη να δραστηριοποιηθεί ανάλογα. Στο μεταξύ το SPK / PF (H) διαρκώς εξελίσσεται, επεκτείνεται και σταθεροποιείται για το κοινό συμφέρον και  με στόχο να αντιτάσσεται στην τάξη των ιατρών η οποία επί χιλιετίες διαπράττει ατιμώρητη ανθρωποκτονία, και κάνει επιτέλους την αρχή δημιουργώντας ένα μέτωπο ασθενών και μια τάξη ασθενών. Η αρχή διάδοσης του SPK / PF υφίσταται, σήμερα όπως και τότε, στον Πολύ - Εστιακό Επεκτατισμό (ΠΕΕ) – Multi - Fokaler Expansionismus (MFE). Εν τω μεταξύ υπάρχουν πολλοί ΠEΕ (MFE) στην Ευρώπη οι οποίοι, υποταγμένοι μονάχα  στην έννοια της αρρώστιας, άρχισαν αυτοτελώς και ανεξάρτητα να δραστηριοποιούνται.
Και οι Έλληνες μπορούν να μάθουν περισσότερα, για το συγκεκριμένο θέμα, σε κείμενα και βιβλία που διατίθενται από τον εκδοτικό οίκο:

KRRIM – Verlag fuer Krankheit
Postfach 12 10 41
D-68061 Mannheim

Εκείνη την εποχή και το ελληνικό κοινό ήταν ενήμερο για το SPK και είχε προβεί σε ανεξάρτητες δημοσιεύσεις. Ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα ήμαστε σε θέση να εκδώσουμε πιο σύγχρονες μεταφράσεις. Αλλά γι’ αυτό δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς, το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσει αμέσως.
Για να έρθετε σε επαφή με το Μέτωπο Ασθενών προκειμένου να μάθετε για την παραδειγματική πάθο–πρακτική (Pathopraktik) και, κυρίως, για την νομοθετική λειτουργία της αρρώστιας και την νομική εν γένει λειτουργία της, απευθυνθείτε στην παρακάτω διεύθυνση, τη μόνη διεύθυνση του Μετώπου Ασθενών, όπου όλοι γράφουν ή τηλεφωνούν για να κλείσουν ραντεβού, τη μόνη διεύθυνση για αυθεντικές πληροφορίες σχετικά με το SPK:

SPK / PF (H)
KRANKHEIT IM RECHT
Pathopraktik mit Juristen
D-68307 Mannheim
Telefon: +49/621/25366
 

Για την υπεράσπιση όλων των νομίμων συμφερόντων είναι εξουσιοδοτημένη η κ. Ingeborg Muhler, δικηγόρος και πτυχιούχος μηχανικός πληροφορικής, η οποία συμμετέχει ενεργά στο SPK ήδη από το 1970/71 και η εξουσιοδότηση αυτή εδόθη από  τον κ. Huber, ιδρυτή του SPK.
Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων: Όποιος επιχειρήσει να επαναλάβει τους ψεύτικους ισχυρισμούς για το SPK, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην αρχή της σελίδας, αντιμετωπίζει ή πρόστιμο των 500.000 γερμανικών μάρκων ή ποινή φυλάκισης μέχρι και 6 μηνών.

Έτος 1999 ... : Όχι μόνο μετά τους πόλεμους του Nostradamus και όχι μόνο στην Ελλάδα, στις μολυσμένες από ραδιενέργεια και μουμιοποιημένες περιοχές η αρρώστια θα έχει γίνει σημαντικότατη. Όχι για τους ιατρούς, αλλά αντίθετα, ως  αναπόφευκτη απαίτηση ολοκληρωτικής επανάστασης, των πάντων, και για πρώτη φορά σωστά και άμεσα, επομένως επανάσταση σε μια γενιά και σε κάθε γενιά, και για όλους τους συμμετέχοντες και όχι με σκοπό την καλυτέρευση του κόσμου ή την καλυτέρευση κάποτε στο μέλλον, αλλά με συνεχή αναφορά στο ανθρώπινο είδος μέσα από την ουτοπία της αρρώστιας (utopathische Gattung Mensch), όπως ποτέ άλλοτε στην ιστορία.
Μπορείτε να μάθετε πολλά από τις εμπειρίες του SPK και την περιεκτική του θεωρία περί της έννοιας της αρρώστιας, η οποία συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Η υπόλοιπη παγκόσμια βιβλιογραφία δεν περιέχει τίποτα παρόμοιο. Ελεύθερα και ανεξάρτητα οι συμμετέχοντες πρέπει να μάθουν να τα εφαρμόζουν όλα αυτά (εμπειρίες του SPK, έννοια της αρρώστιας, κ.α.: βλ. παραπάνω, και ακόμα πολλά άλλα, για να είμαστε σαφείς και πλήρεις) επειδή σε κάθε τόπο τα πάντα, ακόμα και τα ελάχιστα, είναι κάθε φορά διαφορετικά. Αυτό που έχει σημασία είναι να παραμείνει σωστή η κατεύθυνση και να ακολουθηθούν αταλάντευτα οι βασικές και θεμελιώδεις αρχές, ανεπηρέαστα από ιδεολογήματα, ελπίδες και εμπιστοσύνη σε επιστημονικό-τεχνικές ή πολιτικές υποσχέσεις και ψιθύρους από όποια πλευρά και αν προέρχονται.
Αυτό είναι το πάθο-πρακτικό συμπέρασμά μας: με την επαναφορά των αναλύσεων μας δεν θα βοηθηθεί κανείς.
Οι ηλικιωμένοι πρέπει κάθε φορά να αρχίζουν εκ νέου. Οι νέοι θα συνεχίζουν από μόνοι τους, επειδή θα γηράσκουν πιο γρήγορα και θα μουμιοποιούνται ούτως ή άλλως μόνοι τους, ίσοι στην αρρώστια και μέσω της αρρώστιας ισχυροί.

Επομένως: Υπέρ της αρρώστιας είναι η αρχή. Ο πόλεμος στους ιατρούς είναι το κύριο  σημείο στρατηγικής, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να τεθεί ποτέ τέλος στην καταπίεση, ούτε να υπάρξει η αρχή της απελευθέρωσης σε κανένα απελευθερωτικό κίνημα, ούτε ακόμη να πραγματωθεί ουτοπία στην αρρώστια (Utopathie), δηλαδή πραγμάτωση του ανθρώπινου είδους. Αυτή είναι η δική μας θεωρία περί επανάστασης. Και η πράξη, η πάθο-πρακτική (Pathopraktik); Εμείς είμαστε όλοι συνδεδεμένοι στενότατα μεταξύ μας εδώ και πολύ καιρό, τουλάχιστον τόσο στενά όσο η αρρώστια είναι συνδεδεμένη με τον καθένα από μας. Αυτή είναι η πιο ισχυρή συνδετική δύναμη. Όποιος επιχειρήσει τον χωρισμό θα καταλάβει.

Σε λίγο θα είναι διαθέσιμα και στα ελληνικά τα παρακάτω κείμενα τα οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί σε άλλες γλώσσες: